Telefon

604 168 489

Nowa ustawa deweloperska – kogo dotyczy?

Nowa ustawa deweloperska – kogo dotyczy?

Zmiany w prawie deweloperskim budzą wiele pytań wśród przedsiębiorców. Nowelizacja ustawy deweloperskiej rozszerza krąg podmiotów, na które będą miały wpływ nowe regulacje. Co istotne, zmiany te dotyczą nie tylko deweloperów,