Telefon

604 168 489

Nowa ustawa deweloperska: co musisz wiedzieć o prospekcie informacyjnym?

Jako kancelaria specjalizująca się w obszarze nieruchomości, współpracujemy z deweloperami pomagając im nawigować po skomplikowanym krajobrazie przepisów prawnych. W ostatnim czasie dużo uwagi poświęcamy nowej ustawie deweloperskiej, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku.

Zmienia ona zasady dotyczące prospektów informacyjnych – dokumentów o kluczowym znaczeniu dla każdego nabywcy mieszkania czy domu. W tym artykule przedstawię najważniejsze aspekty nowych regulacji, aby ułatwić deweloperom przygotowanie się do ich wdrożenia.

Konsekwencje złego prospektu mogą być bardzo dolegliwe

Niewątpliwie nowe przepisy zmuszają deweloperów do profesjonalizowania swojej działalności. Zwłaszcza, że nabywcy coraz bardziej znają swoje prawa, a takie serwisy jak PewnyLokal.pl regularnie edukują swoich klientów, a nawet wynajmują swoich rzeczoznawców do wizyty na odbiorach. Konsekwencje błędnie wypełnionego prospektu mogą być bardzo dolegliwe – zarówno może być wszczęte postępowanie karne lub klient odstąpi od umowy. Czyli – będziemy musieli zwrócić nabywcy jego wpłaty na rachunek powierniczy, ale zapłaconej składki do DFG już nikt nam nie zwróci…

Kluczowe zmiany w prospekcie informacyjnym

Nowe wymogi dotyczące treści prospektu: Zgodnie z nową ustawą, prospekt informacyjny musi być kompletny i gotowy już na etapie rozpoczęcia sprzedaży. Dokument ten powinien być zgodny z wymogami ustawy i dostarczony potencjalnemu nabywcy przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. Ma to zapewnić transparentność i bezpieczeństwo transakcji, stanowiąc integralną część zawieranych umów.

Ochrona praw nabywcy: Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony praw nabywców. Autorzy ustawy zaostrzyli przepisy dotyczące sporządzania, zmiany i doręczania prospektu, co ma zapewnić lepszą informację dla osób zainteresowanych zakupem nieruchomości.

Doręczenie prospektu w formie trwałej: Deweloper jest zobowiązany dostarczyć prospekt informacyjny na trwałym nośniku, co zwiększa bezpieczeństwo i dostępność informacji dla nabywców. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, czy nabywca tego chce, czy nie.

W praktyce trwałe nośniki mogą przybierać różne formy, od tradycyjnych papierowych dokumentów, przez pliki zapisane na dyskach CD/DVD, po elektroniczne formy przechowywania danych, takie jak pliki PDF wysyłane pocztą elektroniczną z możliwością zapisania na dysku twardym czy też specjalne zabezpieczone platformy dostępne online, oferujące dostęp do dokumentów w długim okresie.

Jak przygotować się do nowych wymogów?

Systematyczne aktualizacje i komunikacja ze stroną kupującą: Deweloperzy muszą wdrożyć system regularnych aktualizacji prospektu informacyjnego, informując o każdej zmianie nabywców w sposób jasny i zrozumiały. Ważne jest, aby nabywcy mieli wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami.

Szczegółowa analiza i opis nieruchomości: Nowa ustawa wymaga od deweloperów dokładnej analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, co może wymagać gruntownych badań i przygotowań. Jest to kluczowe dla zapewnienia nabywcom rzetelnych i pełnych informacji.

Kolejna zmiana prospektu – ustawa planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Żeby nie było tak prosto, że deweloper wydrukuje sobie wzór prospektu, którym jest załącznik do nowej ustawy deweloperskiej, to kolejne zmiany do treści dokumentu wprowadziła ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. Skutek jest zatem taki, że nie ma opracowanego wzoru – tekstu jednolitego prospektu, gdyż trzeba wziąć pod uwagę zmiany z ustawy planistycznej. Cóż, witamy w Polsce.

Podsumowanie: Co deweloperzy powinni zrobić?

Nowe regulacje dotyczące prospektu informacyjnego stawiają przed deweloperami szereg wyzwań. Wymagane jest dokładne przygotowanie dokumentacji już na etapie rozpoczęcia sprzedaży, regularne informowanie nabywców o zmianach, a także dokładna analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Wszystko to ma na celu zapewnienie maksymalnego poziomu transparentności i bezpieczeństwa transakcji, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu zaufania nabywców.

Wprowadzenie nowych przepisów jest wyraźnym sygnałem, że rynek deweloperski staje się coraz bardziej zorientowany na ochronę praw konsumentów. Deweloperzy muszą więc prowadzić swoje proces coraz bardziej profesjonalnie.

Jeśli szukasz pomocy – skontaktuj się z kancelarią: 736 666 545.