Telefon

604 168 489

Nowa ustawa deweloperska – kogo dotyczy?

Zmiany w prawie deweloperskim budzą wiele pytań wśród przedsiębiorców. Nowelizacja ustawy deweloperskiej rozszerza krąg podmiotów, na które będą miały wpływ nowe regulacje. Co istotne, zmiany te dotyczą nie tylko deweloperów, ale także innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, która może być powiązana z nieruchomościami.

Przedsiębiorcy nie będący deweloperami także w kręgu zmian

Art. 4 nowej ustawy deweloperskiej wprowadza istotną zasadę, że przepisy mogą dotyczyć każdego przedsiębiorcy, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności. To oznacza, że nawet jeśli działalność przedsiębiorcy nie jest bezpośrednio związana z budownictwem lub sprzedażą nieruchomości, może on podlegać obowiązkom nałożonym przez nowe regulacje. Takie rozszerzenie ma na celu eliminację luk prawnych, które wcześniej pozwalały niektórym podmiotom omijać obowiązki deweloperskie.

Różnorodność sytuacji objętych regulacją

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca nie będący deweloperem może zostać uznany za podmiot działający w zakresie deweloperskim, jeśli sprzedaje lokale mieszkalne, domy jednorodzinne lub lokale użytkowe, które nie były przedmiotem jego własnego projektu deweloperskiego. Jest to ważne rozróżnienie, które wpływa na rozumienie prawa własności i obowiązków prawnych.

Pierwsze przeniesienie własności a nabywca

Nowelizacja ujmuje również sytuację, w której nabywca staje się wtórnym właścicielem nieruchomości mieszkalnej. Sytuacja ta ma miejsce, gdy nieruchomość została zakupiona od przedsiębiorcy, który nie jest jej pierwszym właścicielem, a także nie jest deweloperem. Przepisy podkreślają, że w takim przypadku nabywca nie jest pierwszym, lecz co najmniej drugim właścicielem po wybudowaniu nieruchomości.

Znaczenie sposobu nabycia nieruchomości

W świetle nowych regulacji nieistotny staje się sposób, w jaki przedsiębiorca inny niż deweloper nabył nieruchomość. Nie wpływa to na jego obowiązki wynikające z ustawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy nabywcą jest osoba fizyczna, która zdobyła prawo własności na innej podstawie prawnej niż umowa sprzedaży.

Szeroki zakres stosowania przepisów

Podkreślić należy, że nowe przepisy mają szerokie zastosowanie. Dotyczą one nie tylko transakcji sprzedaży, ale także innych form prawnych przeniesienia własności, takich jak różne czynności prawne czy zdarzenia prawne, które skutkują zmianą właściciela nieruchomości (np. darowizna).