Ulga na start dla nowych firm

Tylko 43% firm potrafi przetrwać pierwsze 3 lata działalności…

To pewnie jedna z przyczyn, która skłoniła łaskawego ustawodawcę do złagodzenia rygorów, jeśli chodzi o płacenie dolegliwej daniny wobec powszechnie uwielbianego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany!

Otóż od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy, które przewidują znaczne ulgi dla nowo powstałych firm. Oprócz opisywanego przeze mnie wcześniej braku obowiązku rejestracji firmy, gdy miesięczny przychód nie przekracza 1050 zł, możliwe jest także skorzystanie z tzw. ulgi na start jeśli chodzi o składki ZUS dla nowych przedsiębiorców.

Ulga na start polega na tym, że po założeniu firmy przez pierwsze 6 miesięcy jesteśmy zwolnieni z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i płacimy tylko składkę zdrowotną, która obecnie wynosi 319,94 zł.

Z ulgi na start będą mogli skorzystać ci, którzy zakładają działalność po raz pierwszy lub po 5 latach od zakończenia poprzedniej działalności.

Ważne: aby skorzystać z ulgi na start nie można wykonywać działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywało się w ramach stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Minus jest taki, że brak płatności składek społecznych przez przedsiębiorcę przez okres korzystania z ulgi na start spowoduje brak prawa do świadczeń za ten okres w przyszłości. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie będzie miał innego tytułu do ubezpieczeń i zdecyduje się na skorzystanie z ulgi na start, to w tym czasie nie będzie miał prawa do zasiłku np. chorobowego, czy macierzyńskiego.

To jednak nie wszystko, bo po tych 6 miesiącach wciąż będzie można korzystać z tzw. małego ZUS-u, czyli opłacania mniejszej, preferencyjnej składki zusowskiej, która obecnie wynosi 519,28 zł.

Podsumowanie

  • przez pewien czas, kiedy to miesięczny przychód nie przekracza 1050 zł, w ogóle nie płacimy składek ZUS, bo nie musimy firmy w ogóle rejestrować („działalność nierejestrowana”),
  • w momencie, gdy chcemy lub musimy działalność zarejestrować, możemy przez pierwsze 6 miesięcy opłacać tylko składkę zdrowotną w wys. 319,94 zł („ulga na start”),
  • potem możemy płacić preferencyjne składki przez 2 lata – obecnie 519,28 zł („mały ZUS”).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *