Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Zawsze mamy na względzie delikatność tego rodzaju spraw:

  • rozwód, separację,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku,
  • ustanowienie/podwyższenie alimentów,
  • sprawy związane z władzą rodzicielską,
  • kontakty z dzieckiem,
  • opieka prawna i kuratela,
  • przysposobienie,
  • przestępczość nieletnich,
  • o ubezwłasnowolnienie.

Doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w sprawach rodzinnych przed sądami wszystkich instancji.
Redagujemy pozwy i inne pisma procesowe.

Zobacz: