Kancelaria świadczy pełen zakres pomocy prawnej. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy klientów przed sądem, zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Przygotowujemy dokumentację związaną zarówno z nawiązaniem jak i rozwiązaniem stosunku pracy (wypowiedzenie, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia). Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Kancelaria reprezentuje klientów w sporach indywidualnych oraz zbiorowych. Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie prawa pracy zdobyte przez naszych pracowników na różnych etapach ich kariery zawodowej np. w Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.