Kancelaria prowadzi sprawy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego. Na etapie śledztwa/dochodzenia uczestniczymy w przesłuchaniach, posiedzeniach aresztowych, piszemy środki odwoławcze od zastosowanych środków zapobiegawczych (np. areszt).

Reprezentujemy naszych klientów w procesach przed sądami wszystkich instancji. Redagujemy pisma procesowe, np. zażalenia, apelacje i kasacje. Oferujemy również reprezentację osób pokrzywdzonych.

Tworzymy prywatne akty oskarżenia. Występujemy w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach penitencjarnych i wykonawczych. Kancelaria ma duże doświadczenie w zakresie prawa karnego nabyte podczas uczestnictwa w wielu procesach karnych.

  • obrona oskarżonego/podejrzanego
  • reprezentacja pokrzywdzonego
  • zatrzymanie przez policję
  • areszt
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • odroczenie wykonania kary
  • dozór elektroniczny

Zobacz: