Telefon

604 168 489

Nie spisuj testamentu! (wideo)

„Mam JDG. Wiem, że wraz ze mną moja firma umrze, ale udało mi się zbudować dobrze działające przedsiębiorstwo. Żeby zapewnić sprawne działanie firmy po mojej śmierci, napiszę testament. Wskażę w nim, które dziecko ma odziedziczyć firmę.”
Czy to dobre rozwiązanie? 🧐

Niekoniecznie ❌
Pozostali spadkobiercy mogą zażądać zachowku, czyli połowy majątku, który by im przypadał, gdyby nie testament.

Jeśli więc osoba, która zostanie wskazana w testamencie, nie będzie miała akurat pieniędzy na spłatę tych osób uprawnionych do zachowku, to będzie musiała sprzedać majątek firmy, który został jej zapisany.

Lepszym rozwiązaniem jest fundacja rodzinna.