Komornik, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy

Kim jest komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy danym sądzie rejonowym, dlatego działają pod nadzorem prezesa tego sądu. Zadaniem komornika jest wykonywanie w drodze przymusu wyroków sądowych (co do zasady).

Komornik wykonuje także inne czynności, takie jak chociażby przeprowadzenie spisu inwentarza.

Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie; 

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

 3. posiada nieposzlakowaną opinię; 

 4. nie była karana za przestępstwo pospolite lub skarbowe; 

 5. nie jest podejrzana o przestępstwo pospolite lub skarbowe; 

 6. ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 7. jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika; 

 8. odbyła aplikację komorniczą; 

 9. złożyła egzamin komorniczy; 

 10. pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata; 

 11. ukończyła 26 lat. 


censorship-610101_640

 

Tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy

Komornik egzekwuje należności na podstawie tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności.

Tytułem egzekucyjnym może być:

 • orzeczenie sądu, 

 • ugoda zawarta przed sądem, 

 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji. 


Klauzula wykonalności

Zatem, jeśli mamy np. prawomocny wyrok sądu, który stwierdza, że ktoś ma nam coś zapłacić, to trzeba jeszcze wystąpić do sądu, żeby nadał mu klauzulę wykonalności. Wyrok zaopatrzony w taką klauzulę będzie tytułem wykonawczym i DOPIERO WTEDY komornik będzie mógł działać.

Zaznaczam, że tytułem egzekucyjnym NIE JEST np. wystawiona faktura czy wezwanie do zapłaty. Czasami klienci pytają mnie, czy po tym jak dostaną fakturę lub wezwanie do zapłaty od swojego wierzyciela sprawa trafi do komornika. Odpowiedź jest jasna: nie, najpierw sprawa musi trafić do sądu.

Bankowy tytuł egzekucyjny

Od 1 sierpnia 2016 r. bankowy tytuł egzekucyjny NIE JEST tytułem egzekucyjnym. Przedtem było tak, że bank mógł taki BTE wystawić i wystąpić do sądu od razu o nadanie klauzuli wykonalności. Teraz natomiast bank najpierw musi wnieść do sądu pozew, my możemy na niego odpowiedzieć, a sąd rozpozna sprawę na ogólnych zasadach i my możemy brać czynny udział w sprawie.

2 thoughts on “Komornik, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *