Jak napisać testament?

Omówię tu najpopularniejszy rodzaj testamentu, czyli testament zwykły, spisany przez samego spadkodawcę.

Jak napisać testament?

Najważniejsze – musi on być w całości, od A do Z napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Własnoręcznie, czyli NIE MOŻEMY napisać treści na komputerze, wydrukować i podpisać. NIE MOŻEMY też poprosić córki o napisanie jego treści, a my tylko potwierdzimy podpisem (wyjątek – testament ustny albo allograficzny, ale te testamenty są inaczej regulowane). Taki testament będzie nieważny.

Nieważny będzie też testament wspólny dla kilku osób. Każdy spadkodawca powinien sporządzić swój testament.

Piszemy testament:

Ok, czyli bierzemy kartkę papieru, długopis i piszemy:

[ Data ]

[ Treść ] (przykład:)
Ja, niżej podpisany Jan Kowalski oświadczam, że powołuję do spadku po mnie mojego sąsiada Antoniego Nowaka w części 1/2, mojego wnuka Andrzeja Kowalskiego w części 1/4 i moją wnuczkę w części 1/4.

[ Własnoręczny podpis ]

I testament już gotowy 

***

Nie powinno się zapisywać w testamencie konkretnych przedmiotów, tylko rozporządzać ułamkami lub procentami całości majątku. Można natomiast zobowiązać DANEGO SPADKOBIERCĘ do przekazania innej osobie konkretnego przedmiotu, np. „Zobowiązuję także Andrzeja Kowalskiego do przekazania mojego samochodu marki Volkswagen Passat mojej siostrze Wandzie”.

Oczywiście w polskim prawie istnieje instytucja zachowku, czyli możliwość domagania się przez niektóre bliskie osoby (zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy) części spadku.

Wydziedziczenie

Jeśli natomiast spadkodawca chce kogoś pozbawić zachowku, należy to również ująć w treści testamentu, np. dopisując powyższego przykładu frazę „Wydziedziczam przy tym mojego syna Michała Kowalskiego, gdyż od wielu lat nie odwiedza mnie i nie utrzymuje ze mną żadnego kontaktu, nawet gdy byłem w szpitalu”.

Możemy kogoś wydziedziczyć tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku:

* wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
* dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
* uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *