Egzekucja a przedawniony dług

Czy komornik może egzekwować przedawniony dług?
  💸    💸    💸

Kodeks postępowania cywilnego mówi tak: roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu (w skrócie), a świadczenia przyszłe (np. odsetki) przedawniają się z upływem lat trzech.

Komornik więc może egzekwować dług przedawniony i często tak właśnie się dzieje. Co więcej – komornik powinien egzekwować, bo samo złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji obliguje go do wszczęcia postępowania, bez badania czy dług jest przedawniony. Komornik właściwie ogranicza się do badania wniosku pod względem formalnym.

Co w takim razie robić, jeśli od daty wydania wyroku minął wymagany upływ czasu i wierzyciel nie przerwał biegu przedawnienia? Odpowiedzią jest powództwo przeciwegzekucyjne, czyli piszemy pozew, w którym podnosimy zarzut upływu terminu przedawnienia oraz wnosimy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z tego właśnie powodu (tytuł wykonawczy to wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

Darujmy sobie zatem wszelkie skargi na czynności komornika, które tak naprawdę bardzo rzadko mają sens.

Podsumowując: wierzyciel ma 10 lat na to, by do momentu uzyskania tytułu wykonawczego wszcząć egzekucję (w przypadku odsetek – 3 lata).

Na przykład:
Wierzyciel składa w 2017 roku do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego z 2006 r. Skoro więc roszczenie przedawniło się w 2016 r., to dłużnik powinien wnieść do sądu pozew przeciwegzekucyjny podnosząc przy tym zarzut przedawnienia. Z kolei odsetki przedawniły się już w 2009 r.

Inny przykład:
Komornik wszczął postępowanie w 2011 r. na podstawie tytułu wykonawczego z 2006 r., ale potem umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji i od tego momentu należy liczyć termin 10-letni. Przedawnienie nastąpi w 2021 r.

One thought on “Egzekucja a przedawniony dług”

  1. “Najlepsze” jest to, że nawet jeżeli skarga zostanie uwzględniona, to te 100 złotych które skarżący wydał na opłacenie skargi, komornik nie zwraca tylko strona przeciwna która nie ma z tym nic wspólnego! A od strony przeciwnej uda się albo się nie uda odzyskać tych pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *