Telefon

604 168 489

Czym jest rozpoczęcie sprzedaży wg nowej ustawy deweloperskiej?

Rozpoczęciem sprzedaży wg nowej ustawy deweloperskiej jest opublikowanie ogłoszeń lub reklamy do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procesu oferowania lokali. 

Aby rozpocząć sprzedaż wg tej definicji, deweloper powinien być gotowy do zawierania umów deweloperskich lub innych umów zobowiązujących do przeniesienia własności.

Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia sprzedaży deweloper zawarł już umowę prowadzenia rachunku powierniczego oraz posiada prospekt informacyjny wraz z załącznikami!