Telefon

604 168 489

Czy członek zarządu spółki z o.o. może być jej pełnomocnikiem?

Art. 210 KSH stanowi, że gdy chodzi umowy lub spory pomiędzy członkiem zarządu a spółką z o.o., to spółka powinna działać przez pełnomocnika lub radę nadzorczą. 

Klienci regularnie pytają nas, czy takim pełnomocnikiem może być inny członek zarządu.

Najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego jest takie, że… nie ma przeszkód, aby pełnomocnikiem w tych sytuacjach był inny członek zarządu spółki z o.o.

Co więcej, Sąd Najwyższy stwierdził, że członek zarządu najczęściej będzie miał najlepsze rozeznanie na temat spółki.