Telefon

604 168 489

Nie spisuj testamentu! (wideo)

Nie spisuj testamentu! (wideo)

„Mam JDG. Wiem, że wraz ze mną moja firma umrze, ale udało mi się zbudować dobrze działające przedsiębiorstwo. Żeby zapewnić sprawne działanie firmy po mojej śmierci, napiszę testament. Wskażę w