Wstąpienie w związek małżeński odbywa się w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele, ale rozwiązanie małżeństwa musi się już odbyć w sądzie. Nie jest to łatwa i przyjemna droga. Już na początku trzeba się liczyć z poniesieniem kosztu 600 zł tytułem opłaty od pozwu. Jak długo to trwa? Pierwsza rozprawa odbywa się zazwyczaj po ok. 4 miesiącach. Jeśli wszystko pójdzie gładko, pozew został dobrze napisany i strony będą zgodnie zeznawać, że nastąpił trwały i zupełny rozpad więzi małżeńskich (duchowej, fizycznej i ekonomicznej) będzie to ostatnia rozprawa. To jest wersja optymistyczna, ale możliwa. . Oczywiście w przypadku konfliktu między st...