O hipotece słyszał każdy, ale nie każdy wie, czy jest, jak ją ustanowić i gdzie ją „znaleźć”. 🏚️  🏤  🏡  🏦 Hipoteka to właściwie zastaw na nieruchomości. W związku z charakterem nieruchomości (są raczej nieruchome:) takie zabezpieczenie swojej wierzytelności jest bardzo skuteczne. Powstanie hipoteki Charakterystyczne dla hipoteki jest to, że powstaje z momentem wpisu do księgi wieczystej oraz że jako właściciel możesz dalej rozporządzać nieruchomością - problem może mieć jedynie nowy nabywca. Dlatego każdy nabywca jakiejkolwiek nieruchomości powinien w pierwszej kolejności poprosić o numer księgi wieczystej i w sądzie lub na stronie...

Kim jest komornik? Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy danym sądzie rejonowym, dlatego działają pod nadzorem prezesa tego sądu. Zadaniem komornika jest wykonywanie w drodze przymusu wyroków sądowych (co do zasady). Komornik wykonuje także inne czynności, takie jak chociażby przeprowadzenie spisu inwentarza. Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki: posiada obywatelstwo polskie; 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
 posiada nieposzlakowaną opinię; 
 nie była karana za przestępstwo pospolite lub skarbowe; 
 nie jest podejrzana o przestępstwo pospolite lub skarb...

Jeśli nasze żądanie można sprowadzić do stwierdzenia, że „ktoś nam jest winien kasę”, to zanim skierujemy do sądu pozew o zapłatę (nawet jeśli upłynął termin płatności wskazany na fakturze), należy najpierw wysłać wezwanie do zapłaty, gdyż trzeba dać dłużnikowi ostatnią szansę na uniknięcie sprawy w sądzie. Skoro znalazłeś się na tej stronie, najpewniej poszukiwałeś: jak napisać wezwanie do zapłaty wezwanie do zaplaty pismo windykacyjne wezwanie do zapłaty żądanie zapłaty wezwanie do zapłaty przedsądowe wezwanie do zapłaty ostateczne wezwanie do zapłaty wzór wezwania do zapłaty wezwanie do zapłaty faktury ostate...