Jeśli nasze żądanie można sprowadzić do stwierdzenia, że „ktoś nam jest winien kasę”, to zanim skierujemy do sądu pozew o zapłatę (nawet jeśli upłynął termin płatności wskazany na fakturze), należy najpierw wysłać wezwanie do zapłaty, gdyż trzeba dać dłużnikowi ostatnią szansę na uniknięcie sprawy w sądzie. Skoro znalazłeś się na tej stronie, najpewniej poszukiwałeś: jak napisać wezwanie do zapłaty wezwanie do zaplaty pismo windykacyjne wezwanie do zapłaty żądanie zapłaty wezwanie do zapłaty przedsądowe wezwanie do zapłaty ostateczne wezwanie do zapłaty wzór wezwania do zapłaty wezwanie do zapłaty faktury ostate...

Omówię tu najpopularniejszy rodzaj testamentu, czyli testament zwykły, spisany przez samego spadkodawcę. Najważniejsze - musi on być w całości, od A do Z napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Własnoręcznie, czyli NIE MOŻEMY napisać treści na komputerze, wydrukować i podpisać. NIE MOŻEMY też poprosić córki o napisanie jego treści, a my tylko potwierdzimy podpisem (wyjątek - testament ustny albo allograficzny, ale te testamenty są inaczej regulowane). Taki testament będzie nieważny. Nieważny będzie też testament wspólny dla kilku osób. Każdy spadkodawca powinien sporządzić swój testament. Piszemy testament: Ok, czyli bierzemy ...