O hipotece słyszał każdy, ale nie każdy wie, czy jest, jak ją ustanowić i gdzie ją „znaleźć”. 🏚️  🏤  🏡  🏦 Hipoteka to właściwie zastaw na nieruchomości. W związku z charakterem nieruchomości (są raczej nieruchome:) takie zabezpieczenie swojej wierzytelności jest bardzo skuteczne. Powstanie hipoteki Charakterystyczne dla hipoteki jest to, że powstaje z momentem wpisu do księgi wieczystej oraz że jako właściciel możesz dalej rozporządzać nieruchomością - problem może mieć jedynie nowy nabywca. Dlatego każdy nabywca jakiejkolwiek nieruchomości powinien w pierwszej kolejności poprosić o numer księgi wieczystej i w sądzie lub na stronie...

Kim jest komornik? Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy danym sądzie rejonowym, dlatego działają pod nadzorem prezesa tego sądu. Zadaniem komornika jest wykonywanie w drodze przymusu wyroków sądowych (co do zasady). Komornik wykonuje także inne czynności, takie jak chociażby przeprowadzenie spisu inwentarza. Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki: posiada obywatelstwo polskie; 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
 posiada nieposzlakowaną opinię; 
 nie była karana za przestępstwo pospolite lub skarbowe; 
 nie jest podejrzana o przestępstwo pospolite lub skarb...