Rozwód – jak wygląda sprawa w sądzie i ile kosztuje?

Wstąpienie w związek małżeński odbywa się w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele, ale rozwiązanie małżeństwa musi się już odbyć w sądzie. Nie jest to łatwa i przyjemna droga. Już na początku trzeba się liczyć z poniesieniem kosztu 600 zł tytułem opłaty od pozwu.

Jak długo to trwa?

Pierwsza rozprawa odbywa się zazwyczaj po ok. 4 miesiącach. Jeśli wszystko pójdzie gładko, pozew został dobrze napisany i strony będą zgodnie zeznawać, że nastąpił trwały i zupełny rozpad więzi divorce-619195_640małżeńskich (duchowej, fizycznej i ekonomicznej) będzie to ostatnia rozprawa. To jest wersja optymistyczna, ale możliwa.
.
Oczywiście w przypadku konfliktu między stronami, sprawy te ciągną się nawet latami, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z winą któregoś z partnerów, z winą obojga, kiedy ze związku pochodzą małoletnie dzieci i kiedy nie wiadomo co dalej z podziałem majątku po rozwodzie. Strony nie umieją też ocenić, czy w ogóle warto o tę winę partnera się starać.

Czy możliwy jest brak rozwodu?

Klienci często pytają mnie, czy możliwe jest, że sąd nie orzeknie rozwodu w przypadku gdy jeden z małżonków się nie zgadza. Tak, jest to możliwe, choć dosyć rzadko tak się kończy. Sąd nie rozwiąże małżeństwa, jeśli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
.
Czym są zasady współżycia społecznego? Ogólnie rzecz ujmując – zasady moralne. Np. gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga pomocy i rozwód dla niego stanowi rażącą krzywdę. Niekiedy przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złośliwego stosunku jednego małżonka do drugiego albo na tle innych przejawów lekceważenia małżeństwa i rodziny.
.
Jednakże orzeczeniu rozwodu nie stoi na przeszkodzie choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynikłe całkowicie z jego winy, który nie wykazał minimum silnej woli, aby poddać się leczeniu, ani minimum odpowiedzialności za losy rodziny. Konsekwencje swego nieodpowiedzialnego zachowania się musi on wziąć na siebie, nie może nimi obarczać współmałżonka, nie może z tego powodu kwestionować i pozbawiać współmałżonka prawa do innego ułożenia sobie dalszych losów życiowych.

O czym jeszcze decyduje sąd?

W sprawie rozwodowej sąd może zadecydować także o kwestii dalszego zamieszkania małżonków, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, a nawet o eksmisji jednego z małżonków.
.
Rozwód jest jedną z najbardziej traumatycznych zdarzeń w życiu, dlatego wymaga delikatnego, ale zarazem sprawnego podejścia. Jeśli decyzja o rozwodzie została podjęta – nie należy się z niej wycofywać.
.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *