Obraz 193

adwokat Przemysław Lech

Specjalizuję się w sprawach karnych i cywilnych. Doświadczenie zdobywałem w renomowanych wrocławskich i opolskich kancelariach adwokackich, a także podczas praktyk w Sądzie Okręgowym w Opolu. Aplikację odbyłem pod patronatem adw. Grzegorza Stasikiewicza, z którym pracuję do dziś. Biegle posługuję się językiem angielskim.
więcej…


adwokat Grzegorz Stasikiewicz

Jeden z najbardziej znanych opolskich adwokatów, specjalizujący się szczególnie w  sprawach gospodarczych i karnych. Pełnomocnik i obrońca w wielu głośnych i medialnych sprawach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego studiów dziennych oraz podyplomowych. Adwokat od 2000 r.


adwokat Iwona Musiol

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych. Laureatka wielu konkursów krasomówczych.


aplikant adwokacki Melania Kessler

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych.


aplikant adwokacki Anita Klimas

Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Opolskiego, specjalizuje się w sprawach rodzinnych, ubezpieczeń społecznych i administracyjnych.


prawnik Aleksandra Sikorska

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i w sprawach pracowniczych.