Egzekucja a przedawniony dług

Czy komornik może egzekwować przedawniony dług?
  💸    💸    💸

Kodeks postępowania cywilnego mówi tak: roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu (w skrócie), a świadczenia przyszłe (np. odsetki) przedawniają się z upływem lat trzech.

Komornik więc może egzekwować dług przedawniony i często tak właśnie się dzieje. Co więcej – komornik powinien egzekwować, bo samo złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji obliguje go do wszczęcia postępowania, bez badania czy dług jest przedawniony. Komornik właściwie ogranicza się do badania wniosku pod względem formalnym.

Co w takim razie robić, jeśli od daty wydania wyroku minął wymagany upływ czasu i wierzyciel nie przerwał biegu przedawnienia? Odpowiedzią jest powództwo przeciwegzekucyjne, czyli piszemy pozew, w którym podnosimy zarzut upływu terminu przedawnienia oraz wnosimy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z tego właśnie powodu (tytuł wykonawczy to wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

Darujmy sobie zatem wszelkie skargi na czynności komornika, które tak naprawdę bardzo rzadko mają sens.

Podsumowując: wierzyciel ma 10 lat na to, by do momentu uzyskania tytułu wykonawczego wszcząć egzekucję (w przypadku odsetek – 3 lata).

Na przykład:
Wierzyciel składa w 2017 roku do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego z 2006 r. Skoro więc roszczenie przedawniło się w 2016 r., to dłużnik powinien wnieść do sądu pozew przeciwegzekucyjny podnosząc przy tym zarzut przedawnienia. Z kolei odsetki przedawniły się już w 2009 r.

Inny przykład:
Komornik wszczął postępowanie w 2011 r. na podstawie tytułu wykonawczego z 2006 r., ale potem umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji i od tego momentu należy liczyć termin 10-letni. Przedawnienie nastąpi w 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *