1. Zachowaj spokój, upust nerwom możemy dać później; na razie jeszcze trzeba myśleć trzeźwo i spokojnie. 2. Sprawdź, czy nie ma rannych, bo wtedy to już nie stłuczka, tylko wypadek i trzeba zadzwonić na 112. 3. Zjedź na bok i zostaw samochód w bezpiecznym miejscu, aby nie blokować drogi innym. Oczywiście, jeśli auto jest w miarę sprawne. Jeśli stan samochodu na to nie pozwala - postaw trójkąt ostrzegawczy. Załóż kamizelkę odblaskową, włącz światła awaryjne. 4. Spytaj sprawcę, czy przyznaje się do winy. Jeśli uznaje swoje sprawstwo i nie masz podejrzeń, że jest pod wpływem alkoholu/środków odurzających - nie wzywaj policji. Wówczas ...

Czy komornik może egzekwować przedawniony dług?   💸    💸    💸 Kodeks postępowania cywilnego mówi tak: roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu (w skrócie), a świadczenia przyszłe (np. odsetki) przedawniają się z upływem lat trzech. Komornik więc może egzekwować dług przedawniony i często tak właśnie się dzieje. Co więcej - komornik powinien egzekwować, bo samo złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji obliguje go do wszczęcia postępowania, bez badania czy dług jest przedawniony. Komornik właściwie ogranicza się do badania wniosku pod względem formalnym. Co w takim razie robić, jeśli ...