Wraz z prawomocnym wyrokiem rozwodowym automatycznie powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami, którzy do tej pory mieli wspólny majątek. Oczywiście majątek ten cały czas istnieje, a zmienia się tylko jego prawny charakter, jednak aby można było swobodnie nim rozporządzać, majątek ten trzeba podzielić. Jak podzielić majątek? Albo dobrowolnie albo w sądzie. Podział może obejmować całość lub tylko część majątku. Zasadą jest przyjęcie, że stronom przysługują udziały po połowie (bez względu na to, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa), jednak sąd może dokonać podziału na nierówne części. Może także ustalić jakie wydatki ...

Czy komornik może egzekwować przedawniony dług?   💸    💸    💸 Kodeks postępowania cywilnego mówi tak: roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu (w skrócie), a świadczenia przyszłe (np. odsetki) przedawniają się z upływem lat trzech. Komornik więc może egzekwować dług przedawniony i często tak właśnie się dzieje. Co więcej - komornik powinien egzekwować, bo samo złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji obliguje go do wszczęcia postępowania, bez badania czy dług jest przedawniony. Komornik właściwie ogranicza się do badania wniosku pod względem formalnym. Co w takim razie robić, jeśli ...