Czy komornik może egzekwować przedawniony dług?   💸    💸    💸 Kodeks postępowania cywilnego mówi tak: roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu (w skrócie), a świadczenia przyszłe (np. odsetki) przedawniają się z upływem lat trzech. Komornik więc może egzekwować dług przedawniony i często tak właśnie się dzieje. Co więcej - komornik powinien egzekwować, bo samo złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji obliguje go do wszczęcia postępowania, bez badania czy dług jest przedawniony. Komornik właściwie ogranicza się do badania wniosku pod względem formalnym. Co w takim razie robić, jeśli ...